ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Αποζημιώσεις Δικηγόρων λόγω αυτεπάγγελτου διορισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικής Διαχείρισης
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96 - Τ.Κ. 11527
Πληροφορίες : Νικ. Κοντογιώργης
Τηλέφωνο : 21077 67 579 - Fax210 77 67 373

Αθήνα 13-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 9640 ΠΡΟΣ
τα Δ.Σ. των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας
Κοιν/ση:
Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία Εφετεία της ΧώραςΘΕΜΑ: Αποζημιώσεις Δικηγόρων
Σχετικά με τις αποζημιώσεις δικηγόρων λόγω αυτεπάγγελτου διορισμού, σας υπενθυμίζουμε τις ισχύουσες τιμές ειδικά για τα παρακάτω Δικαστήρια στις οποίες
προστίθεται ο Φ.Π.Α.:
Μονομελές Κακ/ων: Για παραστάσεις μέχρι 27-9-2013..................................... 983 ευρώ
Για παραστάσεις από 28-9-2013.................................. 750 ευρώ
Πενταμελές Εφετείο: Για παραστάσεις μέχρι 17-8-2012.................................... 1410 ευρώ
Για παραστάσεις από 18-8-2012................................... 1128 ευρώ
Μικτό Ορκωτό Εφετείο........................................................................................... 1308 ευρώ
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο................................................................................ 1051,20 ευρώ
Επισημαίνουμε, η έκδοση και αποστολή των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών στην Υπηρεσία μας από τους δικαιούχους να γίνεται ταυτό/ρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών αποζημίωσης τους μέσω των αρμοδίων Δικαστηρίων σύμφωνα με την 67506/8-8-2012 Κ.Α., ΦΕΚ 2333/17-8-2012.
Επιπλέον για παραστάσεις, τα δικαιολογητικά των οποίων έχουν ήδη υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και εκκρεμούν προς πληρωμή, να εκδοθούν και να αποσταλούν από τους δικαιούχους Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών στην ανωτέρω διεύθυνση.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Β. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Τμήματος κ.α.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου